Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

TH- SƠN TRƯỜNG

Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Nếu vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 30 giờ sẽ đầy bể; nếu vòi thứ hai chảy riêng thì sau 12 giờ sẽ đầy bể. Cũng bể đó, nếu vòi thứ nhất chảy trong một thời gian rồi tắt và vòi thứ hai chảy tiếp thì tổng thời gian  hai vòi chảy đầy bể là 18 giờ. Hỏi mỗi vòi đã chảy trong thời gian bao lâu? 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Minh Đức @ 21:59 24/10/2022
Số lượt xem: 223
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến