Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

TH XUÂN HẢI - GIẢI TOÁN KHÓ

Cho tam giác ABC có AB = 1,5cm. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = 3MC. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 2 NC. Đường thẳng MN cắt đường thẳng AB tại P.

a) Tính đoạn AP.

b) So sánh độ dài đoạn thẳng MP và MN


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Như Tâm @ 15:46 07/11/2021
Số lượt xem: 469
Số lượt thích: 2 người (Đinh Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Như Tâm)
Avatar

Không có mô tả ảnh.

Avatar

Từ hình vẽ trên ta có:

sPAN=sPNC×2sPAN=sPNC×2 (chung c cao; đáy AN = 2NC)

sPBM=sPMC×3sPBM=sPMC×3

sNBM=sNMC×3sNBM=sNMC×3

Tương tự:

sPBN=sPBM−sNBM=(sPMC−sNMC)×3=sPNC×3sPBN=sPBM−sNBM=(sPMC−sNMC)×3= sPNC×3

Nếu sPNC là 1p  thì SPAN bằng 2 phần và sPBN bằng 3p .

sABN=sPBN−sPAN  = 3 – 2 = 1p

Hai hình tam giác PAN và BAN có chung đường cao hạ từ N và  sPAN=2 sBAN

 

Nên: PA = 2AB = 2 x 1,5 = 3 (cm)

 

 
Gửi ý kiến