Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Tiếng Việt

1. Tìm các từ trái nghĩa với từ quyết chí. Hãy đặt câu với mỗi từ tìm được.

2.Phân biệt nghĩa hai từ : mơ ước, mơ mộng.

Đặt câu với mỗi từ trên.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Minh Quyên @ 12:56 24/04/2021
Số lượt xem: 219
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 

 

1.Từ trái nghĩa với từ quyết chí là: nản chí, nản long, nhụt chí, thoái chí

Đặt câu:

Mặc dù chưa đạt giải trong hội khỏe Phù Đổng nhưng em ấy không nản chí,

Gian khổ mấy cũng không làm tôi nản lòng

Gian nan đã làm anh ta nhụt chí.

Cô ấy luôn thoái chí trước những công việc khó khăn

2. Mơ ước là những mục tiêu, khao khát và đam mê về một thứ gì đó mà con người luôn mong muốn có được.

Đặt câu: Tôi mơ ướ trên thế giới này luôn luôn hòa bình.

Mơ mộng là say mê những hình ảnh đep như xa rời thực tế.

Đặt câu:

Đặt câu : Chchúng ta không nên mơ mộng.

 

No_avatarf

1.Từ trái nghĩa với từ quyết chí là: nản chí, nản long, nhụt chí, thoái chí

Đặt câu:

Mặc dù chưa đạt giải trong hội khỏe Phù Đổng nhưng em ấy không nản chí,

Gian khổ mấy cũng không làm tôi nản lòng

Gian nan đã làm anh ta nhụt chí.

Cô ấy luôn thoái chí trước những công việc khó khăn

2. Mơ ước là những mục tiêu, khao khát và đam mê về một thứ gì đó mà con người luôn mong muốn có được.

Đặt câu: Tôi mơ ước trở thành phi công. 

Mơ mộng là say mê những hình ảnh đep nhưng xa rời thực tế.

Đặt câu:

Đặt câu : Chúng ta không nên mơ mộng.

 
Gửi ý kiến