Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Tiếng việt

Đặt dấu phẩy vào những chỗ cần thiết trong 2 câu văn sau:

     Mùa xuân cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào sáo sậu sáo đen...đàn

đàn lũ lũ bay đi bay về.

 


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Thanh Huyền @ 20:53 22/11/2022
Số lượt xem: 385
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,... đàn đàn lũ lú bay đi bay về,

No_avatarf

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,... đàn đàn, lũ lú bay đi bay về,

No_avatarf

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,... đàn đàn, lũ lũ bay đi, bay về,

Avatar

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,... đàn đàn lũ lú bay đi, bay về.

 
Gửi ý kiến