Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Tiếng Việt - Lớp 5 - BM

Tìm từ  ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu tục ngữ sau:

Thương  ..................  như thể thương thân.

Cây ................. không sợ chết đứng.

Tôt ................. hơn tốt nước sơn.

Tốt ................. hơn lành áo.

Đói cho ....................., rách cho thơm.

Chết ......................... còn hơn sống đục.

Chớ thấy sóng cả mà ................  tay chèo.

Cái .............. đánh chết cái đẹp.


Nhắn tin cho tác giả
Võ Thị Bích Mai @ 13:37 17/10/2021
Số lượt xem: 471
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 

 

 

Thương người như  thể thương thân

Cây ngay không sợ chết đứng.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Tôt danh hơn lành áo.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Chết trong còn hơn sống độc.

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

Avatar

Bài làm

Thương người như thể thương thân.

Cây ngay không sợ chết đứng.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Tốt danh hơn lành áo.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Chết trong còn hơn sống đục.

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

 
Gửi ý kiến