Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Tiếng Việt ( TH Sơn Hàm )

Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

  a, Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên.

  b, Khi mẹ về, cơm nước đã xong xuôi.

  c, Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng.

  d, Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù.


Nhắn tin cho tác giả
Đinh Thị Mỹ Dung @ 09:29 23/04/2021
Số lượt xem: 695
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

a) Trạng ngữ: Dưới ánh trăng

     Chủ ngữ: dòng sông

      Vị ngữ: sáng rực lên

b) Trạng ngữ: Khi mẹ về

     Chủ ngữ: Cơm nước

      Vị ngữ: đã xong xuôi

 c) Trạng ngữ: Đêm ấy, bên bếp lửa hồng

   Chủ ngữ: cả nhà

  Vị ngữ: ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng

d) Trạng ngữ: Buổi sáng

Chủ ngữ: Núi đồi, thung lũng, làng bản

Vị ngữ: chìm trong biển mây mù

No_avatarf

a) Trạng ngữ: Dưới ánh trăng

     Chủ ngữ: dòng sông

      Vị ngữ: sáng rực lên

b) Trạng ngữ: Khi mẹ về

     Chủ ngữ: Cơm nước

      Vị ngữ: đã xong xuôi

 c) Trạng ngữ: Đêm ấy, bên bếp lửa hồng

   Chủ ngữ: cả nhà

  Vị ngữ: ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng

d) Trạng ngữ: Buổi sáng

Chủ ngữ: Núi đồi, thung lũng, làng bản

Vị ngữ: chìm trong biển mây mù

No_avatarf

a) Trạng ngữ: Dưới ánh trăng

     Chủ ngữ: dòng sông

      Vị ngữ: sáng rực lên

b) Trạng ngữ: Khi mẹ về

     Chủ ngữ: Cơm nước

      Vị ngữ: đã xong xuôi

 c) Trạng ngữ: Đêm ấy, bên bếp lửa hồng

   Chủ ngữ: cả nhà

  Vị ngữ: ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng

d) Trạng ngữ: Buổi sáng

Chủ ngữ: Núi đồi, thung lũng, làng bản

Vị ngữ: chìm trong biển mây mù

Avatar

a) Trạng ngữ: Dưới ánh trăng

     Chủ ngữ: dòng sông

      Vị ngữ: sáng rực lên.

b) Trạng ngữ: Khi mẹ về

     Chủ ngữ: Cơm nước

      Vị ngữ: đã xong xuôi.

 c) Trạng ngữ: Đêm ấy, bên bếp lửa hồng

   Chủ ngữ: cả nhà

  Vị ngữ: ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng. 

d) Trạng ngữ: Buổi sáng

Chủ ngữ: Núi đồi, thung lũng, làng bản

Vị ngữ: chìm trong biển mây mù

Avatar

a) Trạng ngữ: Dưới ánh trăng

     Chủ ngữ: dòng sông

      Vị ngữ: sáng rực lên.

b) Trạng ngữ: Khi mẹ về

     Chủ ngữ: Cơm nước

      Vị ngữ: đã xong xuôi

 c) Trạng ngữ: Đêm ấy, bên bếp lửa hồng

   Chủ ngữ: cả nhà

  Vị ngữ: ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng.

d) Trạng ngữ: Buổi sáng

Chủ ngữ: Núi đồi, thung lũng, làng bản

Vị ngữ: chìm trong biển mây mù.

No_avatarf

a) Trạng ngữ: Dưới ánh trăng

     Chủ ngữ: dòng sông

      Vị ngữ: sáng rực lên

b) Trạng ngữ: Khi mẹ về

     Chủ ngữ: Cơm nước

      Vị ngữ: đã xong xuôi

 c) Trạng ngữ: Đêm ấy, bên bếp lửa hồng

   Chủ ngữ: cả nhà

  Vị ngữ: ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng

d) Trạng ngữ: Buổi sáng

Chủ ngữ: Núi đồi, thung lũng, làng bản

Vị ngữ: chìm trong biển mây mù

 
Gửi ý kiến