Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Tiểu học thị trấn Phố Châu

Xếp các từ sau vào ba nhóm :ngút ngat, sắc màu, cỏ hoa, con thác, đàn dê, cây trái, ngút ngàn, hơi khói 

a. Từ ghép tổng hợp:

b. Từ  ghép phân loại

c. Từ láy


Nhắn tin cho tác giả
Đào Thị Minh Hoài @ 21:15 21/09/2021
Số lượt xem: 1283
Số lượt thích: 1 người (Đào Thị Minh Hoài)
Avatar

 

 

Từ ghép tổng hợp: sắc màu, cỏ hoa, cây trái

Từ ghép pân loại: con thác, đàn dê hơi khói

Từ láy: ngút ngat, ngút ngàn

No_avatarf

Từ ghép tổng hợp: sắc màu, cỏ hoa, cây trái

Từ ghép pân loại: con thác, đàn dê hơi khói

Từ láy: ngút ngat, ngút ngàn

No_avatarf

Từ ghép tổng hợp: sắc màu, cỏ hoa, cây trái

Từ ghép phân loại: con thác, đàn dê, hơi khói

Từ láy: ngút ngat, ngút ngàn

No_avatarf

Từ ghép phân loại: con thác, đàn dê, hơi khói

Từ ghép tổng hợp: sắc màu, cỏ hoa, cây trái

Từ láy: ngút ngat, ngút ngàn

No_avatarf

Từ ghép tổng hợp: sắc màu , cỏ hoa , cây trái 

Từ ghép phân loại : con thác, đàn dê , hơi khói 

Từ láy ; ngut ngat , ngút ngàn

No_avatarf

Từ ghép tổng hợp: cỏ hoa, cây trái, sắc màu

Từ ghép phân loại: con thác, đàn dê, hơi khói

Từ láy: ngút ngát, ngút ngàn

Avatar

Từ ghép tổng hợp: sắc màu, cỏ hoa, cây trái

Từ ghép phân loại: con thác, đàn dê, hơi khói

Từ láy: ngút ngat, ngút ngàn

No_avatarf

Từ ghép tổng hợp:sắc màu, cỏ hoa, cây trái

Từ ghép phân loại : con thác, đàn dê, hơi khói

Từ láy: ngút ngàn, ngút ngat

No_avatarf

Từ ghép tổng hợp:sắc màu, cỏ hoa, cây trái

Từ ghép phân loại : con thác, đàn dê, hơi khói

Từ láy: ngút ngàn, ngút ngat

 
Gửi ý kiến