Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Tìm số

Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào chính giữa hai chữ số của số đó thì được số có 3 chữ số gấp 9 lần số có hai chữ số ban đầu.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Soa @ 16:27 25/04/2021
Số lượt xem: 224
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giải: Cách 1

Gọi số có hai chữ số cần tìm là ¯¯¯¯¯abab¯ (a, b là các chữ số)
Viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số ta được số ¯¯¯¯¯¯¯¯a0ba0b¯
Số mới gấp 9 lần số cần tìm nên ta có:

¯¯¯¯¯¯¯¯a0b=9.¯¯¯¯¯aba0b¯=9.ab¯
100a+b=9(10a+b)100a+b=9(10a+b)
10a=8b10a=8b


5a=4b5a=4b


a=4b5a=4b5


Do a, b là các chữ số nên b = 5, a = 4 thỏa mãn


Vậy số cần tìm là 45.

 
Gửi ý kiến