Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Tìm số

 Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi chia số đó cho chữ số hàng  đơn vị ta được thương là chữ số hàng đơn vị và số dư là chữ số hàng chục.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Minh Hoa @ 21:05 25/04/2021
Số lượt xem: 849
Số lượt thích: 0 người
Avatar

ab : b = b x b + a

ab = b x b+a

a x 10 + b = b x b + a

a x 9 + b = b x b

a x 9 = b x (b-1)

b và  (b -1) là 2 STN liên tiếp nên a =8

vậy số đó là 89   

Avatar

Đồng ý với cách giải của thầy Đức.

No_avatarf

ab : b = b x b + a

ab = b x b+a

a x 10 + b = b x b + a

a x 9 + b = b x b

a x 9 = b x (b-1)

b và  (b -1) là 2 STN liên tiếp nên a =8

vậy số đó là 89   

 
Gửi ý kiến