Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Tìm số?

Dãy số 
1,2,2,3,3,3,1,2,2,3,3,3,..
 
Hỏi số thứ 85 là bao nhiêu?

Nhắn tin cho tác giả
Đinh Thị Ánh Tuyết @ 13:02 22/09/2021
Số lượt xem: 120
Số lượt thích: 0 người
Avatar

* Dãy số trên là dãy các nhóm các số 1,2,2,3,3,3 lặp lại. mỗi nhóm có 6 số.

Ta thấy 85:6=14 dư 1. Số thứ 85 là số đầu tiên của nhóm . vậy số thứ 85 là số 1

* Cũng có thể coi quy luật dãy số trên là dãy các nhóm số:

1,2,2,3,3,3,1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5, ... Giá trị số ứng với số lần có mặt của số đó trong một nhóm. Số các số trong mỗi nhóm là:

6 ,10, 15, 21, 28,...

Số các số trong 5 nhóm đầu là:6+10+15+21+28=80.

Vậy số thứ 85 là số thứ 5 của nhóm 6 là số 3

 
Gửi ý kiến