Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Tìm số

Nếu một số có 2 chữ số chia cho chữ số hàng chục của nó thì được thương là 12 và dư 2. Tìm số đã cho?


Nhắn tin cho tác giả
Đinh Thị Ánh Tuyết @ 13:31 22/09/2021
Số lượt xem: 201
Số lượt thích: 0 người
Avatar

-Chữ số hàng chục (số chia) của số đó phải lớn hơn 2 vì số dư là 2

-mặt khác chữ số hàng chục(số chia)  phải nhỏ hơn 4 vì 4x2+2=10 có nhớ sang hàng chục, 5,6,7,8,9 nhân 2 đều có nhớ nên hàng chục khác số chia. Vậy chữ số hàng chục của phép chia là 3 

Số phải tìm là :

3x12+2=38

Đs:38

 

No_avatarf

Chữ số hàng chục (số chia) của số đó phải lớn hơn 2 vì số dư là 2

-Mà chữ số hàng chục(số chia)  phải nhỏ hơn 4 vì 4x2+2=10 có nhớ sang hàng chục, 5,6,7,8,9 nhân 2 đều có nhớ nên hàng chục khác số chia. Vậy chữ số hàng chục của phép chia là 3 

Số phải tìm là :

3x12+2=38

Đs:38

 
Gửi ý kiến