Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

TÌM SỐ - THTT PHỐ CHÂU

Hiệu của hai số là 33, lấy số lớn chia cho số bé được thương là 3 và số dư là 3. Tìm hai số đó.


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Thương Huyền @ 16:38 03/05/2021
Số lượt xem: 632
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Nếu số lớn bớt đi 3 thì số lớn sẽ chia hết cho số bé và được thương là 3.Lúc này hiệu hai số là:

33 - 3 = 30

Nếu ta biểu thị số bé là 1 phần thì số lớn là 3 phần bằng nhau như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số bé là: 30 : 2 x1 = 15

Số lớn là:  15 + 33 = 48

ĐS: Số bé: 15

       Số lớn: 48

No_avatarf

Vì số lớn chia cho số bé được thương là 3 và số dư là 3. Nên số lớn bớt đi 3 thì số lớn sẽ chia hết cho số bé và được thương là 3. Lúc này hiệu hai số là:

33 - 3 = 30

Nếu ta biểu thị số bé là 1 phần thì số lớn là 3 phần bằng nhau như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số bé là: 30 : 2 x1 = 15

Số lớn là:  15 + 33 = 48

ĐS: Số bé: 15

       Số lớn: 48

Avatar

Vì số lớn chia cho số bé được thương là 3 và số dư là 3. Nên số lớn bớt đi 3 thì số lớn sẽ chia hết cho số bé và được thương là 3. Lúc này hiệu hai số là:

33 - 3 = 30

Nếu ta biểu thị số bé là 1 phần thì số lớn là 3 phần bằng nhau như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lớn là: 30 : 2 x3 + 3 = 48

Số bé là:  48 - 33 = 15

ĐS: Số lớn: 48

       Số bé : 15

No_avatarf

Vì số lớn chia cho số bé được thương là 3 và số dư là 3. Nên số lớn bớt đi 3 thì số lớn sẽ chia hết cho số bé và được thương là 3. Lúc này hiệu hai số là:

33 - 3 = 30

Nếu ta biểu thị số bé là 1 phần thì số lớn là 3 phần bằng nhau như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số bé là: 30 : 2 x1 = 15

Số lớn là:  15 + 33 = 48

ĐS: Số bé: 15

       Số lớn: 48

 
Gửi ý kiến