Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Tìm từ

 Tìm từ gần nghĩa với từ: Khai trường, cần cù, giang sơn.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh @ 22:57 26/09/2021
Số lượt xem: 1392
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh)
No_avatarf

Từ gần nghĩa với từ :

- Khai trường là từ: tựu trường.

- Cần cù là từ: siêng năng, chăm chỉ.

- Giang sơn là từ : đất nước, tổ quốc.

No_avatarf

Gần nghĩa với Khai trường là tựu trường, 

-Gần nghĩa với cần cù là siêng năng, chăm chỉ , chuyên cần

Gần nghĩa với Giang sơn là đất nước, Tổ quốc ,non sông

No_avatarf

Từ gần nghĩa với từ :

- Khai trường là từ: tựu trường.

- Cần cù là từ: siêng năng, chăm chỉ

- Giang sơn là từ : đất nước, tổ quốc, non sông

No_avatarf

Gần nghĩa với khai trường là tựu trường, 

-Gần nghĩa với cần cù là siêng năng, chăm chỉ , chuyên cần

Gần nghĩa với giang sơn là đất nước, Tổ quốc ,non sông

Avatar

Bài làm

Từ gần nghĩa với từ:

 - Khai trường là tựu trường. 

- Cần cù là siêng năng, chăm chỉ, chuyên cần.

 - Giang sơn là đất nước, Tổ quốc, non sông, quốc gia.

Avatar

Khai trường: Tựu trường

Cần cù: siêng năng, chăm chỉ, chuyên cần.

Giang sơn: đất nước, non sông, tổ quốc, quốc gia

No_avatarf

Từ gần nghĩa với khai trường :Tựu trường

Từ gần nghĩa với cần cù :siêng năng, chăm chỉ, 

Từ gần nghĩa với giang sơn: quốc gia, đất nước, tổ quốc...

 
Gửi ý kiến