Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Tính ngược từ cuối lên

tìm một số biết lấy số đó gấp lên 2 lần rồi cộng với 10 được bao nhiêu chia cho 4 thì kết quả bằng 20.


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 10:25 07/06/2021
Số lượt xem: 637
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Giải: Cách 1:
Gọi số phải tìm là X, ta có: (X x 2 + 10) :4 = 20
Ta có: X x 2 + 10 = 20 x 4; X x 2 + 10 = 80; X x 2 = 80 - 10; X x 2 = 70; X = 70 : 2; X = 35. 
Cách 2:
Nếu số đó chỉ gấp lên 2 lần rồi cộng với 10 mà không chia hết cho 4 thì sẽ là: 20 x 4 = 80.
Nếu số đó chỉ gấp lên 2 lần mà không cộng thêm với 10 thì sẽ là: 80 - 10 = 70. 
Nếu số đó không gấp lên 2 lần thì sẽ là: 70 : 2 = 35.
Số phải tìm là: 35.
 
Gửi ý kiến