Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán

Tham gia hội khoẻ Phù Đổng huyện có tất cả 222 cầu thủ thi đấu hai môn: Bóng đá và bóng chuyền. Mỗi đội bóng đá có 11 người. Mỗi đội bóng chuyền có 6 người. Biết rằng có cả thảy 27 đội bóng, hãy tính số đội bóng đá, số đội bóng chuyền.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 07:56 05/10/2021
Số lượt xem: 47
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến