Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Bài toán của tôi > Số học >

Toán

Tính tổng của một trăm mười lăm số lẻ có 3 chữ số đầu tiên.


Nhắn tin cho tác giả
Thu Ha @ 10:14 15/10/2021
Số lượt xem: 100
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giải:

Số lẻ đầu tiên có 3 chữ số là: 101

Hai số lẻ liền nhau hơn kém nhau 2 đơn vị

Số lẻ thứ 115 có 3 chữ số là: 101 + (115 - 1) x 2 = 329

Tổng của 115 số lẻ có 3 chữ số đầu tiên là: (329 + 101) x 115 : 2 = 24725

 
Gửi ý kiến