Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán

Hiệu của hai số là 33, Biết rằng lấy số lớn chia số bé thì được kết quả bằng 3 dư 3. Tìm hai số đó?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hồng Quân @ 21:55 15/10/2022
Số lượt xem: 647
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

                                      Bài giải

Theo bài ra ta có 2 lần số bé là : 33 - 3 = 30

Số bé là : 30 :  2 = 15

Số lớn là : 15 x 3 + 3 = 48 

                   Đáp số: 15 và 48

Avatar

             Bài giải:

 

Ta có: số lớn chia số bé được 3 dư 3

Suy ra: số lớn gấp 3 lần số bé

Ta có sơ đồ :

Số lớn l------l------l------l-3đvl

Số bé  l------l      33

Số bé là:

33 - 3 : (3 - 1) = 15

Số lớn là:

33 + 15 = 48

Đáp số: số bé 15

             số lớn 48

No_avatarf

Bài giải

Theo bài ra ta có 2 lần số bé là : 33 - 3 = 30

Số bé là : 30 :  2 = 15

Số lớn là : 15 + 33= 48 

                   Đáp số: 15 và 48

No_avatarf

Bài giải

Theo bài ra ta có 2 lần số bé là : 33 - 3 = 30

Số bé là : 30 :  2 = 15

Số lớn là : 15 + 33= 48 

                   Đáp số: 15 và 48

Avatar

Bài giải

Theo bài ra ta có 2 lần số bé là : 33 - 3 = 30

Số bé là : 30 :  2 = 15

Số lớn là : 15 x 3 + 3 = 48 

                   Đáp số: 15 và 48

 
Gửi ý kiến