Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán

Cho bốn chữ số: 1, 2, 3, 4. Hãy lập tất cả các số thập phân có bốn chữ số mà ở mỗi số có đủ bốn chữ số đã cho.

Nhận xét xem mỗi chữ số đứng ở mỗi hàng mấy lần?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 20:33 10/11/2022
Số lượt xem: 28
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến