Gốc > SÂN CHƠI TRÍ TUỆ CHO HS, GV > Toán >

Toán 4

Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó là 32. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?


Nhắn tin cho tác giả
Biện Thị Hương Lê @ 07:58 25/12/2020
Số lượt xem: 749
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Ta có sơ đồ biểu thị tuổi mẹ và tuổi con cách đây 8 năm:

Tuổi của mẹ 8 năm trước là:

32 : (7 + 1) x 7 = 28 (tuổi)

Tuổi con 8 năm trước là:
28 : 7 = 4 (tuổi).

Hiệu số tuổi của 2 mẹ con 8 năm trước là:

28 - 4 = 24 (tuổi).

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên nếu xem tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 2 phần.
Tuổi mẹ lúc đó là:

24 : (2 - 1) x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con sau:

48 - (28 + 8) = 12 (năm).

Đáp số: 12 năm.

 
Gửi ý kiến