Gốc > SÂN CHƠI TRÍ TUỆ CHO HS, GV > Toán >

Toán 4

Tuổi của con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu ?


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Kim Hoa @ 20:10 31/01/2021
Số lượt xem: 191
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Kim Loan)
Avatar

Giải: Ta thấy hiệu số tuổi của bố và con là không đổi.

Vì trước đây 4 năm tuổi của con bằng 1/3 hiệu này nên 4 năm chính là: 1/2 - 1/3 = 1/6 (hiệu số tuổi của bố và con).

Số tuổi bố hơn con là: 4 : 1/6 = 24 (tuổi).

Khi tuổi con bằng 1/4 hiệu số tuổi của bố và con thì tuổi con là: 24 x 1/4 = 6 (tuổi).

Lúc đó tuổi của bố là: 24 + 6 = 30 (tuổi).

Đáp số: Tuổi con: 6; Tuổi bố: 30.

 
Gửi ý kiến