Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán 4

 Có hai kho chứa gạo, kho thứ nhất chứa 12 tấn 3 tạ gạo, kho thứ hai chứa bằng 2/3 số gạo kho thứ nhất. hỏi phải chuyển từ kho thứ nhất sang kho thứ hai bao nhiêu gạo để hai kho có số gạo bằng nhau ?


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 19:30 04/03/2022
Số lượt xem: 882
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Đổi 12 tấn 3 tạ = 12300 kg

Số gạo ở kho thứ 2 là:

   12300 × 2 : 3 = 8200 (kg)

Trung bình số gạo của cả hai kho là:

   (12300 + 8200) : 2 = 10250 (kg)

Số gạo phân chuyển từ kho thứ 1 sang kho thứ 2 để cả 2 kho có khối lượng bằng nhau là:

   12300 - 10250 = 2050 (kg)

                        Đáp số: 2050 kg.

Avatar

            Bài giải:

Đổi 12 tấn 3 tạ = 12300 kg

Số gạo ở kho thứ 2 là:

   12300 : 3 x 2 = 8200 (kg)

Trung bình số gạo của cả hai kho là:

   (12300 + 8200) : 2 = 10250 (kg)

Số gạo phân chuyển từ kho thứ 1 sang kho thứ 2 để cả 2 kho có khối

lượng bằng nhau là:

   12300 - 10250 = 2050 (kg)

                        Đáp số: 2050 kg.

No_avatarf

Đổi 12 tấn 3 tạ = 12300 kg

Số gạo ở kho thứ 2 là:

   12300 × 2 : 3 = 8200 (kg)

Trung bình số gạo của cả hai kho là:

   (12300 + 8200) : 2 = 10250 (kg)

Số gạo phân chuyển từ kho thứ 1 sang kho thứ 2 để cả 2 kho có khối lượng bằng nhau là:

   12300 - 10250 = 2050 (kg)

                        Đáp số: 2050 kg.

No_avatarf

  Bài giải:

Đổi 12 tấn 3 tạ = 12300 kg

Số gạo ở kho thứ hai là:

   12300 : 3 x 2 = 8200 (kg)

Trung bình số gạo của  hai kho là:

   (12300 + 8200) : 2 = 10250 (kg)

Số gạo phân chuyển từ kho thứ 1 sang kho thứ 2 để cả 2 kho có khối

lượng bằng nhau là:

   12300 - 10250 = 2050 (kg)

                        Đáp số: 2050 kg.

 
Gửi ý kiến