Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán 4

 Tìm hai số có hiệu bằng 603, biết rằng khi thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lón.


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 10:02 18/03/2022
Số lượt xem: 1178
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Khi thêm một số không vào bên phải số bé thì được số lớn

=> Số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có sơ đồ:

Số lớn: I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Số bé:  I-----I

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần )

Số lớn là:

603 : 9 x 10  = 670

Số bé là:

670 - 603 = 67

Đáp số: Số lớn : 670 ; Số bé : 67

No_avatarf

Khi thêm một số không vào bên phải số bé thì được số lớn

=> Số lớn gấp 10 lần số bé

Coi số bé là 1phaanf thì số lớn là 10 phần như thế. Ta có

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần )

Số lớn là:

603 : 9 x 10  = 670

Số bé là:

670 - 603 = 67

Đáp số: Số lớn : 670 ; Số bé : 67

No_avatarf

Khi thêm một số không vào bên phải số bé thì được số lớn

=> Số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có sơ đồ:

Số lớn: I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Số bé:  I-----I

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần )

Số lớn là:

603 : 9 x 10  = 670

Số bé là:

670 - 603 = 67

Đáp số: Số lớn : 670 ; Số bé : 67

No_avatarf

Khi thêm một số không vào bên phải số bé thì được số lớn. Có nghĩa số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có sơ đồ:

Số lớn: I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Số bé:  I-----I

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần )

Số lớn là:

603 : 9 x 10  = 670

Số bé là:

670 - 603 = 67

Đáp số: Số lớn : 670 ; Số bé : 67

No_avatarf

Khi thêm một số không vào bên phải số bé thì được số lớn

=> Số lớn gấp 10 lần số bé

Coi số bé là 1phaanf thì số lớn là 10 phần như thế. Ta có

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần )

Số lớn là:

603 : 9 x 10  = 670

Số bé là:

670 - 603 = 67

Đáp số: Số lớn : 670 ; Số bé : 67

No_avatarf

Khi thêm một số không vào bên phải số bé thì được số lớn. Có nghĩa số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có sơ đồ:

Số lớn: I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I

Số bé:  I-----I

Hiệu số phần bằng nhau là:   10 - 1 = 9 ( phần )

Số lớn là:   603 : 9 x 10  = 670

Số bé là:  670 - 603 = 67

Đáp số: Số lớn : 670 ; Số bé : 67

 
Gửi ý kiến