Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán 4

 Tìm hai số, biết số lớn có 3 chữ số và gấp 9 lần số bé, và nếu xóa chữ số 4 ở hàng trăm của số lớn thì được số bé ?


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 21:26 13/05/2022
Số lượt xem: 1037
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nếu xóa đi chữ số 4  hàng trăm của số lớn được số bé thì số lớn hơn số bé 400 đơn vị 

Số lớn 9p, số bé 1p

Hiệu số phần bằng nhau là : 9 - 1 = 8 p

Số lớn là : 400 : 8 x 9 = 450

Số bé là : 450 - 400 = 50

                                  Đáp số : Số lớn : 450

                                                 Số bé : 50

Avatar

Nếu xóa đi chữ số 4  hàng trăm của số lớn được số bé thì số lớn hơn số bé 400 đơn vị 

Số lớn 9p, số bé 1p

Hiệu số phần bằng nhau là : 9 - 1 = 8 p

Số lớn là : 400 : 8 x 9 = 450

Số bé là : 450 - 400 = 50

                                  Đáp số : Số lớn : 450

                                                 Số bé : 50

No_avatarf

Nếu xóa đi chữ số 4  hàng trăm của số lớn được số bé thì số lớn hơn số bé 400 đơn vị 

Số lớn 9p, số bé 1p

Hiệu số phần bằng nhau là : 9 - 1 = 8 p

Số lớn là : 400 : 8 x 9 = 450

Số bé là : 450 - 400 = 50

                                  Đáp số : Số lớn : 450

                                                 Số bé : 50

 
Gửi ý kiến