Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán 5

 Tính nhanh:

a, 6,28 x 18, 24 + 18,24 x 3,72

b, 128 x 68 + 16 x 256


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 20:36 25/03/2022
Số lượt xem: 576
Số lượt thích: 0 người
Avatar

18,24x(6,28+3,72)=18,24x10=182,4

128x68+16x2x128=128x(68+32)=128x100=12800

 
Gửi ý kiến