Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán 5

Tính nhanh : a, 12,48 x 3,47 - 3,47 x2,48

                   b, 45,7 x101 -45,7


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 07:50 02/04/2022
Số lượt xem: 327
Số lượt thích: 0 người
Avatar

(12,48-2,48)x3,47=34,7

45,7x(101-1)=45,7x100=4570

No_avatar

a, 12,48 x 3,47 - 3,47 x2,48

 = 3,47 x (12,48 - 2,48)

 = 3,47 x 10

 = 34,7

    b, 45,7 x 101 -45,7

 = 45,7 x (101 – 1)

 = 45,7 x100

 = 4570

 
Gửi ý kiến