Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

toán 5NC

Bài toán : Tính nhanh:

a,    20,19 : 0,5 + 20,19 : 0,25 + 2019 x4 

b,     1/4 :0,25 - 1/8 : 0.125 + 1/2 : 0,5 - 1/16 : 0,0625


Nhắn tin cho tác giả
trần thị thanh huyền @ 21:13 12/01/2022
Số lượt xem: 639
Số lượt thích: 0 người
Avatar

a. 20,19x2+20,19x4+2019x4=???

b1/4 :0,25 - 1/8 : 0.125 + 1/2 : 0,5 - 1/16 : 0,0625

= 1-1+1-1=0

No_avatarf

a. 20,19x2+20,19x4+2019x4

= 40,38 + 80,76  + 80,76 = 201,9

b1/4 :0,25 - 1/8  : 0.125 + 1/2 : 0,5 - 1/16 : 0,0625

= 1-1+1-1=0

 
Gửi ý kiến