Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán chuyển động ngược chiều

Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 54km/giờ. Ô tô đi được 40 phút thì xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Sau 1giờ 10 phút xe máy gặp ô tô. Tính quãng đường AB?


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thi Thanh Hoa @ 21:20 20/04/2021
Số lượt xem: 443
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Thời gian ô tô đi là 1 giờ 50 phút = 1 + 5/6 giờ

Quãng đường ô tô đi là 99 km

Thời gian xe máy đi là 2/3 giờ

Quãng đường xe máy đi là 24 km

AB = 99 + 24 = 123 km

No_avatarf

Giâi

Đổi 40 phút = 2/3 giờ 

Trong 40 phút ô tô đi được là : 

54 x 2/3 = 36 (km)

Tổng vận tốc hai xe là .

54 +  36 = 90 (km) 

Đổi 1 giờ 10 phút = 7/6 giờ 

Quãng đường AB bị bớt đi 36 km là : 

90 x 7/6 = 105 (km)

Quãng đường AB dài là .

105 + 36 = 141 (km)

No_avatarf

hời gian ô tô đi là 1 giờ 50 phút = 1 + 5/6 giờ

Quãng đường ô tô đi là 99 km

Thời gian xe máy đi là 2/3 giờ

Quãng đường xe máy đi là 24 km

AB = 99 + 24 = 123 km

No_avatarf

Bài giải

Thời gian ô tô đi là 1 giờ 50 phút = 1 + 5/6 giờ

Quãng đường ô tô đi là 99 km

Thời gian xe máy đi là 2/3 giờ

Quãng đường xe máy đi là 24 km

AB = 99 + 24 = 123 (km)

Đáp số: 123 km.

No_avatarf

Bài giải

Thời gian ô tô đi là 1 giờ 50 phút = 1 + 5/6 giờ

Quãng đường ô tô đi là 99 km

Thời gian xe máy đi là 2/3 giờ

Quãng đường xe máy đi là 24 km

AB = 99 + 24 = 123 (km)

Đáp số: 123 km.

 
Gửi ý kiến