Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán lớp 3

Hình vuông có cạnh 8cm, chu vi hình chữ nhật gấp 3 lần chu vi hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài là 22cm?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hồng Nhung @ 18:49 23/04/2021
Số lượt xem: 1012
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hồng Nhung)
No_avatarf

Giải

                 Chu vi hình vuông có cạnh 8cm là:

8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

  32 x 3 = 96 (cm)

                Chiều rộng của hình chữ nhật là:

             96 : 2 - 22 = 26 (cm)

         Diện tích hình chữ nhật là:

               26 x 22 = 572 ()

                                           Đáp số : 572 

No_avatarf

Bài giải

                 Chu vi hình vuông có cạnh 8cm là:

8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

  32 x 3 = 96 (cm)

                Chiều rộng của hình chữ nhật là:

             96 : 2 - 22 = 26 (cm)

         Diện tích hình chữ nhật là:

               26 x 22 = 572 ( )

  Đáp số : 572 

Avatar

Bài giải

                 Chu vi hình vuông có cạnh 8cm là:

8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

  32 x 3 = 96 (cm)

                Chiều rộng của hình chữ nhật là:

             96 : 2 - 22 = 26 (cm)

         Diện tích hình chữ nhật là:

               26 x 22 = 572 (cm2)

                                           Đáp số : 572 cm2

No_avatarf

Giải

                 Chu vi hình vuông có cạnh 8cm là:

8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

  32 x 3 = 96 (cm)

                Chiều rộng của hình chữ nhật là:

             96 : 2 - 22 = 26 (cm)

         Diện tích hình chữ nhật là:

               26 x 22 = 572 ()

                                           Đáp số : 572 

No_avatarf

  Chu vi hình vuông có cạnh 8cm là:

8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

  32 x 3 = 96 (cm)

                Chiều rộng của hình chữ nhật là:

             96 : 2 - 22 = 26 (cm)

         Diện tích hình chữ nhật là:

               26 x 22 = 572 ( )

  Đáp số : 572 m2

No_avatarf

Bài giải

                 Chu vi hình vuông có cạnh 8cm là:

8 x 4 = 32 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

  32 x 3 = 96 (cm)

                Chiều rộng của hình chữ nhật là:

             96 : 2 - 22 = 26 (cm)

         Diện tích hình chữ nhật là:

               26 x 22 = 572 (cm2)

                                           Đáp số : 572 cm2

 
Gửi ý kiến