Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán - lớp 5

Tổng của 2 số bằng 274. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.


Nhắn tin cho tác giả
Võ Thị Bích Mai @ 13:31 17/10/2021
Số lượt xem: 676
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Khi bớt mỗi số 8 đơn vị thì tổng 2 số là: 274-8x2=258

Số lớn sau khi bớt là:258:(1+2)x2=172

Số lớn lúc đầu là: 172+8=180

Đ/S: 180

Avatar

Khi bớt mỗi số 8 đơn vị thì tổng 2 số là: 274-8x2=258

Số lớn sau khi bớt là:258:(1+2)x2=172

Số lớn lúc đầu là: 172+8=180

Đ/S: 180

No_avatarf

Khi cùng bớt ở mỗi số 8 đơn vị thì tổng 2 số lúc này là:

274- (8x2) = 258.

Ta có số lớn sau khi bớt:

258 : ( 1 + 2 ) x 2= 172.

Số lớn lúc đầu: 172 + 8 = 180

                  Đáp số: 180.

Avatar

Khi bớt mỗi số 8 đơn vị thì tổng 2 số là: 274-8x2=258

Số lớn sau khi bớt là:258:(1+2)x2=172

Số lớn lúc đầu là: 172+8=180

Đ/S: 180

No_avatarf

Khi cùng bớt ở mỗi số 8 đơn vị thì tổng 2 số lúc này là:

274- (8x2) = 258.

Ta có số lớn sau khi bớt:

258 : ( 1 + 2 ) x 2= 172.

Số lớn lúc đầu: 172 + 8 = 180

                  Đáp số: 180.

No_avatarf

Khi cùng bớt ở mỗi số 8 đơn vị tì tổng hai số lúc này là :

274-?(8x2)=258

Số lớn sau khi bớt là :

258: (1+2)x2 = 172

số lớn lúc đầu là: 172+ 8 = 180

Đáp số: 180

No_avatarf

Nếu bớt ở mỗi số 8 đơn vị thì tổng của hai số lúc này là

274 - (8 x 2) = 258

Số lớn sau khi bớt là

258 : (1 + 2) = 172

Số lớn lúc đầu là

172 + 8 = 180

Đáp số: 180

 
Gửi ý kiến