Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán - lớp 5

Cô giáo chia kẹo cho các cháu. Nếu chia cho mỗi cháu 3 cái thì thừa 5 cái. Nếu chia cho mỗi cháu 4 cái thì thiếu 12 cái. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cái kẹo?


Nhắn tin cho tác giả
Võ Thị Bích Mai @ 13:33 17/10/2021
Số lượt xem: 501
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Số kẹo đủ để chia cho mỗi em 4 cái nhiều hơn số kẹo đủ để chia cho mỗi em 3 cái là:

12 + 5 = 17 cái

Mỗi em chia 4 cái nhiều hơn mỗi em chia 3 cái là: 

4 - 3 = 1 cái

Số em được chia kẹo là:

 17 : 1 = 17( học sinh)

Số kẹo cô giáo có là: 

17 x 3 + 5 = 56 ( cái kẹo)

Đapsoos: 56 cái kẹo

Avatar

Giải : Theo bài ra ta có số kẹo đủ để chia cho mỗi em4 cái nhiều hơn số kẹo đủ để chia cho mỗi em 3 cái là :

12 + 5 = 17 ( cái kẹo )

Số kẹo của mỗi em được chia 4 cái  nhiều hơn số kẹo mỗi em chia 3 cái là : 

    4 - 3 = 1 ( cái kẹo )

Số học sinh được chia kẹo là : 

17 : 1 = 17 ( HS)

Số kẹo của cô giáo là : 

17 x 4 - 12 = 56 ( cái kẹo) 

    Đáp số: 56 cái kẹo 

 

Avatar

nhất trí cách giải của cô Giang

 
Gửi ý kiến