Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán lớp 5

Theo dự định thì một đội công nhân sửa xong quãng đường trong 10 ngày. Ngày hôm sau, vì có 10 người đã chuyển nơi khác trong 7 ngày nên đội công nhân  đó sửa xong  quãng đường  phải mất 12 ngày. Hỏi lúc đầu đội công nhân đó có bao nhiêu người? 


Nhắn tin cho tác giả
Thu Ha @ 14:39 26/09/2022
Số lượt xem: 162
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Số ngày phải làm thêm: 12-10=2 ngày

Hai ngày tương ứng với lao động của 10 người trong 7 ngày là 10x7=70 công

Số người lúc đầu: 70:2=35 người

 
Gửi ý kiến