Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán nâng cao lớp 3

Hiện nay mẹ 36 tuổi, gấp ba lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm, tuổi mẹ gấp bảy lần tuổi con?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thi Hong @ 20:37 23/09/2021
Số lượt xem: 287
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Giải:

Tuổi con hiện nay là: 36 : 3 =12(tuổi).

Mẹ luôn hơn con số tuổi là: 36-12 - 24( tuổi).

Khi tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con, khi đó tuổi con là: 24: ( 7+ 1) = 3( tuổi).

Số năm trước đây mệ gấp 7 lần tuổi con là: 12- 3 = 9 (năm)

                                       ĐS: 9 năm

No_avatarf

Giải:

Tuổi con hiện nay là: 36 : 3 =12(tuổi).

Mẹ luôn hơn con số tuổi là: 36-12 - 24( tuổi).

Khi tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con, khi đó tuổi con là: 24: ( 7+ 1) = 3( tuổi).

Số năm trước đây mệ gấp 7 lần tuổi con là: 12- 3 = 9 (năm)

                                       ĐS: 9 năm

No_avatarf

Giải:

Tuổi con hiện nay là: 36 : 3 =12(tuổi).

Mẹ luôn hơn con số tuổi là: 36-12 - 24( tuổi).

Khi tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con, khi đó tuổi con là: 24: ( 7+ 1) = 3( tuổi).

Số năm trước đây mệ gấp 7 lần tuổi con là: 12- 3 = 9 (năm)

                                       ĐS: 9 năm

 
Gửi ý kiến