Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Toán phân số.

Số tuổi của em bằng 2/9  số tuổi của bố và bằng 5/9 số tuổi của anh. Tính tuổi mỗi người biết bố là 45 tuổi.


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 10:38 25/09/2022
Số lượt xem: 657
Số lượt thích: 0 người
Avatar

                         Giải

Tuổi em là : 45 x 2/9 = 10 ( tuổi)

Tuổi anh là : 10 : 5/9  = 18 ( tuổi)

                       Đáp số : Em: 10 tuổi, Anh : 18 tuổi

No_avatarf

   Giải

Tuổi em là : 45 x 2/9 = 10 ( tuổi)

Tuổi anh là : 10 : 5/9  = 18 ( tuổi)

                       Đáp số : Em: 10 tuổi, Anh : 18 tuổi

 
Gửi ý kiến