Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán tỉ số phần trăm

Một cửa hàng bán được lãi 20% so với giá bán. Hỏi cửa hàng đó được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua?


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thi Thanh Hoa @ 22:41 24/11/2022
Số lượt xem: 614
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nếu giá bán là 100 đồng thì tiền lãi là 20 đồng.

Vậy giá mua là:100−20=80 (đồng)

So với giá mua thì giá bán bằng:

100/80×100%=125 (%)

So với giá mua thì cửa hàng được lãi:

125%−100%=25 (%)

Đáp số: 25%.

No_avatarf

Nếu giá bán là 100 đồng thì tiền lãi là 20 đồng.

Vậy giá mua là:100−20=80 (đồng)

So với giá mua thì giá bán bằng:

100/80×100%=125 (%)

So với giá mua thì cửa hàng được lãi:

125%−100%=25 (%)

Đáp số: 25%.

 
Gửi ý kiến