Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán: Tính nhanh

Bài : Tính nhanh

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Việt Minh @ 23:00 06/10/2021
Số lượt xem: 591
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Việt Minh)
Avatar

Giải : Tử số = 1993x(1994-1992)=1993x2

Mẫu số: = 1992x1993+(1993+1)x7+1986

             =1992x1993+ 1993x8

             = 1993x( 1992+8)

             = 1993x2000

Vậy 1993x2/1993x2000=1/1000

No_avatarf

       1994x 1993 - 1992 x 1993 = 1993x(1994-1992)

                                                 =1993x2

1992x 1993 + 1994 x 7 + 1986 = 1992x1993+(1993+1)x7+1986

                                                  =1992x1993+ 1993x8

                                                  = 1993x( 1992+8)

                                                  = 1993x2000

          Vậy:   1993x2/1993x2000=1/1000

   

 
No_avatarf

Ta có: 1994x 1993 - 1992 x 1993 = 1993x(1994-1992)

                                                      =1993x2

1992x 1993 + 1994 x 7 + 1986 = 1992x1993+(1993+1)x7+1986

                                                  =1992x1993+ 1993x8

                                                  = 1993x( 1992+8)

                                                  = 1993x2000

          Vậy:   1993x2/1993x2000=1/1000

Avatar

Ta có: 1994x 1993 - 1992 x 1993 = 1993x(1994-1992)

                                                      =1993x2

1992x 1993 + 1994 x 7 + 1986 = 1992x1993+(1993+1)x7+1986

                                                  =1992x1993+ 1993x8

                                                  = 1993x( 1992+8)

                                                  = 1993x2000

          Vậy:   1993x2/1993x2000=1/1000

No_avatarf

Ta có: 1994x 1993 - 1992 x 1993 = 1993x(1994-1992)

                                                      =1993x2

1992x 1993 + 1994 x 7 + 1986 = 1992x1993+(1993+1)x7+1986

                                                  =1992x1993+ 1993x8

                                                  = 1993x( 1992+8)

                                                  = 1993x2000

          Vậy:   1993x2/1993x2000=1/1000

 
Gửi ý kiến