Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Toán về số tự nhiên

Một vị phụ huynh học sinh hỏi thầy giáo: "Thưa thầy, trong lớp có bao nhiêu học sinh?" Thầy cười và trả lời:"Nếu có thêm một số trẻ em bằng số hiện có và thêm một nửa số đó, rồi lại thêm 1/4 số đó, rồi cả thêm con của quý vị (một lần nữa) thì sẽ vừa tròn 100". Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 07:55 05/10/2021
Số lượt xem: 44
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến