Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Tổng tỉ

Hai số có tổng bằng 187. Nếu bớt đi ở số bé đi 12 đơn vị thì sẽ được số mới bằng 2/5 số lớn. Tìm hai số đó?


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 21:13 28/04/2021
Số lượt xem: 317
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giải : Nếu bớt số bé đi 12  đơn vị thì tổng mới của 2 số là: 187 - 12 = 175

 Tổng số phần bằng nhau là : 2 + 5 = 7 9 phần) 

 Số bé là  : 175 : 7 X2 + 12 = 62

 Số lớn là 187- 62 = 150 

 Đáp số : Số bé : 62

              Số lớn: 150

 
Gửi ý kiến