Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Trạng ngữ ( TH KimHoa)

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

a) Mái tóc của mẹ em rất đẹp.

b) Tiếng sóng vỗ loong boong bên mạn thuyền.

c) Sóng vỗ loong boong bên mạn thuyền.

d) Con gà  to, ngon.

e) Con gà to ngon.

g) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

 


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thúy Hằng @ 13:16 24/04/2021
Số lượt xem: 975
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 
a) Mái tóc của mẹ em/ rất đep.

              CN                 VN

b) Tiếng sống vỗ/ loong boong bên mạn thuyền.

       CN                             VN

c) Con gà/ to,  ngon.

     CN          VN

d) Con gà to/ ngon.

      CN          VN

 

d)  Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát /trải

                                                             CN

ra mênh mông trên khắp các sườn đồi

                           VN

 

 

No_avatarf

a) Mái tóc của mẹ em/ rất đep.

              CN                 VN

b) Tiếng sống vỗ/ loong boong bên mạn thuyền.

       CN                             VN

c) Con gà/ to,  ngon.

     CN          VN

d) Con gà to/ ngon.

      CN          VN

 

d)  Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát /trải

                                                             CN

ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

                           VN

 

No_avatarf

a, Mái tóc của mẹ em/ rất đẹp.

             CN                     VN

b, Tiếng sóng vỗ/ loong boong / bên man thuyền.

       CN                    VN                   TN

c, Con gà/ to, ngon.

    CN       VN1   VN2

d, Con gà to/ ngon.

  CN          VN

đ,Sau những cơn mưa xuân,/ một màu xanh non ngọt ngào thơm mát/ trải ra mênh mông/ trên khắp

         TN                                                       CN                                     VN

các sườn đồi,

 TN

 

 

No_avatarf

a) Mái tóc của mẹ em/ rất đep.

              CN                 VN

b) Tiếng sống vỗ/ loong boong bên mạn thuyền.

       CN                             VN

c) Con gà/ to,  ngon.

     CN          VN

d) Con gà to/ ngon.

      CN          VN

 

d)  Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát /trải

                                                             CN

ra mênh mông trên khắp các sườn đồi

                           VN

Avatar

Đồng ý với cách làm của cô Phước.

No_avatarf

a) Mái tóc của mẹ em /rất đẹp.

b) Tiếng sóng vỗ/ loong boong bên mạn thuyền.

c) Sóng/ vỗ loong boong bên mạn thuyền.

d) Con gà / to, ngon.

e) Con gà to/ ngon.

g) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát / trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.

No_avatarf

Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong các câu sau:

a, Mái tóc mẹ của em/ rất đẹp.

b,Tiếng sóng vỗ /loong boong trên mạn thuyền.

c,Sóng/ vỗ loong boong bên mạn thuyền.

d,Con gà /to,ngon.

e,Con gà to/ ngon.

g,Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát/ trải ra mênh mong trên khắp các sườn đồi.

 
Gửi ý kiến