Gốc > Chuyên đề: Phát triển năng lực > Thực hành >

TRƯỜNG TH XUÂN HẢI TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CNGD - TV1

Thực hiện kế hoạch dạy học năm học 2018 - 2019 Trường TH Xuân Hải tổ chức chuyên đề : Nâng cao chất lượng dạy học CNGD - TV1.

 Sau đây là một số hình ảnh:

20180926_150548_500_01

20180926_144929_500_02

 

 

 

20180926_145136_1_500

 


Nhắn tin cho tác giả
Đậu Thị Huyền @ 11:46 08/10/2018
Số lượt xem: 256
Số lượt thích: 5 người (Phan Thị Hiên, Hồ Thị Như, Lê Thị Như Tâm, ...)
 
Gửi ý kiến