Gốc > Tiếng nói từ cơ sở > Tin tức >

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THƯỢNG-KỲ ANH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM

      Bước vào năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục đứng trước nhiều thử thách khi phải thực hiện song song 2 chương trình giáo dục( chương trình hiện hành từ lớp 2 đến lớp 5) và chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1). Để tạo thống nhất trong khâu chỉ đạo, điều hành và thực hiện, các cấp quản lý giáo dục đã ra nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình, phương pháp giảng dạy như công văn 1315 ngày 16/4/2020 của Bộ giáo dục, công văn 984 ngày 3/6/2020 của Sở giáo dục và đào tạo về việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn từ năm học 2020 - 2021. Song song với đó là các yêu cầu về thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018.

    Để cụ thể hóa những nội dung trong các công văn, chỉ đạo trên đồng thời để nang cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, ngày 16/9/2020 trường Tiểu học Kỳ Thượng đã tổ chức chuyên đề tập huấn về “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới hình thưc, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh, thực hện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

   Với thời gian 1 buổi, BGH đã tập trung phân tích cụ thể hóa những nội dung trong chỉ đạo đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môm từ đó quán triệt việc sinh hoạt chuyên môn chung cho toàn trường từ năm 2020 - 2021 xoay quanh 3 vấn đề lớn:

 - Tập trung tìm hiểu, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các hình thức thảo luận tập trung, học trực tuyến, tự tìm hiểu.

 - Tổ chuyên môn, giáo viên phải xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

 - Chú trọng thực hiện chuyên đề chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dạy học trong tổ.

   Buổi chuyên đề còn đi sâu vào phân tích, hướng dẫn một cách tỉ mỉ, chi tiết về việc vận dụng hình thức, phương pháp dạy học tích cực. Trong đó đã làm nổi rõ những vấn đề cần điều chỉnh trong quy trình dạy học, trong thiết kế các hoạt động học cho học sinh nhằm hướng đấn phát triển năng lực, phấm chất cho học sinh.

   Buổi chuyên đề đã nhận được sự quan tâm theo dõi, ghi chép và thảo luận sôi nổi của hầu hết các giáo viên, đặc biệt là những giáo viên trẻ  và họ rất háo hức và tự tin sẽ có một năm học mới đầy thành công.

                                            MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TẬP HUẤN

                                            Đại diện BGH triển khai nội dung tập huấn

                                            Giáo viên chăm chú theo dõi và ghi chép.

                                          BGH Phân tích về phương pháp dạy học


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đình Chúng @ 22:00 17/09/2020
Số lượt xem: 431
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến