Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Từ đồng âm

Mỗi câu dưới đây có mấy cách hiểu? Hãy diễn đạt lại cho rõ nghĩa từng cách hiểu ấy (có thể thêm một vài từ).

a. Mời các anh chị ngồi vào bàn.

b. Đem cá về kho.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thi Thanh Hoa @ 18:08 25/10/2022
Số lượt xem: 165
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

A/ Mời các anh ngồi vào bàn.

Thứ nhất: Ngồi vào  để bàn công việc.

Thứ hai: Ngồi vào bàn để ăn ,uống.

b/ Đem cá về kho

Thứ nhất: Đem cá về kho lưu trử.

Thứ hai: Đem các về kho (nấu)

No_avatarf

Mỗi câu trên có hai cách hiểu

Câu a: Cách hiểu thứ nhất là: Mời anh chị ngồi vào  bàn công việc

           Cách hiểu thứ 2 là: Mời anh chị ngồi vào bạn ta dùng bữa ( ăn)

Câu b: Cách hiểu thứ nhất là: Đem cá về cất vào kho

           Cách hiểu thứ hai: Đem cá về nấu

 
Gửi ý kiến