Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Từ đồng âm

Gạch chân dưới các từ đồng âm trong những câu sau và giải thích nghĩa của chúng.

a)     Chỉ ăn được một quân tốt, có gì mà tốt chứ.

b)    Lồng hai cái lồng lại với nhau để đỡ cồng kềnh.

c)     Chúng ta ngồi vào bàn bàn công việc đi thôi.

d)    Đi xem chiếu bóng mà mang cả chiếu để làm gì ?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 23:22 12/12/2022
Số lượt xem: 788
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 

 

 

1. Đồng âm : Tốt

- Tốt 1:  Danh từ - Chỉ quân cờ

- Tốt 2:  Tinh từ có nghĩa là hay

2. Đồng âm : Lồng

- Lồng 1: Động từ- Luồn vào

- Lồng 1: Danh từ- Cái lồng để úp đồ

3. Đồng âm : Bàn

- Bàn  1: Danh từ - Chỉ cái bàn

- Bàn  2: Động từ là bàn bạc

4. Đồng âm : Chiếu

- Chiếu 1: Động từ - Chiếu hình ảnh

- Chiếu 2: Danh từ - Chỉ cái chiếu dùng để nằm hoặc ngồi

Avatar

1. Đồng âm : Tốt 

- Tốt 1 : Danh từ - Chỉ quân cờ 

- Tốt 2 : Tính từ có nghĩa là hay 

2. Đồng âm : Lồng 

- Lồng 1 : Động từ - Luồn vào 

- Lồng 1 : Danh từ - Cái lồng để úp đồ 

3 . Đồng âm : Bàn 

- Bàn 1 : Danh từ - Chỉ cái bàn 

- Bàn 2 : Động từ là bàn bạc 

4. Đồng âm : Chiếu 

- Chiếu 1: Động từ - Chiếu hình ảnh 

- Chiếu 2: Danh từ - Chỉ cái chiếu dùng để nằm hoặc ngồi 

 

Avatar

1. Đồng âm : Tốt

- Tốt 1:  Danh từ - Chỉ quân cờ

- Tốt 2:  Tinh từ có nghĩa là hay

2. Đồng âm : Lồng

- Lồng 1: Động từ- Luồn vào

- Lồng 1: Danh từ- Cái lồng để úp đồ

3. Đồng âm : Bàn

- Bàn  1: Danh từ - Chỉ cái bàn

- Bàn  2: Động từ là bàn bạc

4. Đồng âm : Chiếu

- Chiếu 1: Động từ - Chiếu hình ảnh

- Chiếu 2: Danh từ - Chỉ cái chiếu dùng để nằm hoặc ngồi

 
Avatar

1. Đồng âm : Tốt 

- Tốt 1 : Danh từ - Chỉ quân cờ 

- Tốt 2 : Tính từ có nghĩa là hay 

2. Đồng âm : Lồng 

- Lồng 1 : Động từ - Luồn vào 

- Lồng 1 : Danh từ - Cái lồng để úp đồ 

3 . Đồng âm : Bàn 

- Bàn 1 : Danh từ - Chỉ cái bàn 

- Bàn 2 : Động từ là bàn bạc 

4. Đồng âm : Chiếu 

- Chiếu 1: Động từ - Chiếu hình ảnh 

- Chiếu 2: Danh từ - Chỉ cái chiếu dùng để nằm hoặc ngồi 

 
Gửi ý kiến