Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.

Trong các từ chín in đậm ở các câu văn dưới đây, những từ nào là từ đồng âm với nhau, những từ nào là từ nhiều nghĩa?

- Lúa ngoài đồng đã chín vàng.

- Tổ em có chín học sinh.

- Nghĩ cho chín rồi hãy nói.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thị Giang @ 11:38 26/12/2021
Số lượt xem: 1396
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Từ chín ở câu 1( hoa, quả, hạt phát triển đến mức thu hoạch được) và từ chín (suy nghĩ kĩ càng) ở câu 3 thể hiện 2 nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa.

Từ chín ở câu 1 và câu 3 đồng âm với từ chín( số tiếp theo số 8) ở câu 2.

 

Avatar

Từ chín ở câu 1( hoa, quả, hạt phát triển đến mức thu hoạch được) và từ chín (suy nghĩ kĩ càng) ở câu 3 thể hiện 2 nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa.

Từ chín ở câu 1 và câu 3 đồng âm với từ chín( số tiếp theo số 8) ở câu 2.

 

No_avatarf

Từ chín ở câu 1 (hoa, quả, hạt phát triển đến mức thu hoạch được) và từ chín ( suy nghĩ kĩ càng ) ở câu thể hiện 2 nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa .

Từ chín ở câu 1 và câu 3 đồng với từ chín ( số liền sau số 8) ở câu 2.

No_avatarf

Từ chín ở câu 1( hoa, quả, hạt phát triển đến mức thu hoạch được) và từ chín (suy nghĩ kĩ càng) ở câu 3 thể hiện 2 nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa.

Từ chín ở câu 1 và câu 3 đồng âm với từ chín( số tiếp theo số 8) ở câu 2.

Avatar

Từ chín ở câu 1( hoa, quả, hạt phát triển đến mức thu hoạch được) và từ chín (suy nghĩ kĩ càng) ở câu 3 thể hiện 2 nghĩa khác nhau của một từ nhiều nghĩa.

Từ chín ở câu 1 và câu 3 đồng âm với từ chín( số tiếp theo số 8) ở câu 2.

No_avatarf

- Từ chín trong câu 1 và câu 3 là từ nhiều nghĩa 

- Từ chín trong câu 1 và câu 3 đồng  âm  với  từ  chín  câu 2  

 

 
Gửi ý kiến