Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Từ đồng nghĩa

Thay thế từ in đậm trong các câu sau bằng từ đồng nghĩa.

a. Nơi chúng tôi ở còn chật hẹp.

b. Con vật bỗng xuất hiện.

c. Nó không ăn uống gì cả.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thi Thanh Hoa @ 22:37 22/10/2021
Số lượt xem: 1839
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

 Nơi chúng tôi ở còn chật chội

b. Con vật đột nhiên xuất hiện.

c. Nó chẳng ăn uống gì cả.

Avatar

a.  Nơi chúng tôi ở còn chật chội.

b. Con vật bất ngờ xuất hiện.

c. Nó chả ăn uống gì cả.

No_avatarf

Thay thế các từ in đậm bằng các từ đồng nghĩa:

a, Nơi chúng tôi ỏ còn chật.

b, Con vật bỗng dưng  xuất hiện.

c, Nó chẳng ăn uống gì cả.

No_avatarf

a/ Nơi chúng tôi ở còn nhỏ hẹp.

b/ Con vật bất ngờ xuất hiện.

c/ Nó chẳng màng ăn uống gì cả.

No_avatarf

a.  Nơi chúng tôi ở còn chật chội.

b. Con vật bất ngờ xuất hiện.

c. Nó chả ăn uống gì cả.

No_avatarf

a.  Nơi chúng tôi ở còn chật chội.

b. Con vật bất ngờ xuất hiện.

c. Nó chả ăn uống gì cả.

Avatar

a.  Nơi chúng tôi ở còn chật chội.

b. Con vật bất ngờ xuất hiện.

c. Nó chả ăn uống gì cả.

No_avatarf

a.  Nơi chúng tôi ở còn chật chội.

b. Con vật bất ngờ xuất hiện.

c. Nó chẳng ăn uống gì cả.

 
Gửi ý kiến