Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

TỪ LOẠI ( TH KIM HOA)

Tìm động từ trong các câu sau:

- Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc.

- Bà ta đang la con la.

- Ruồi đậu mâm xôi đậu. Kiến bò đĩa thịt bò.

- Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lên cả mặt chiếu.


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thúy Hằng @ 17:40 26/10/2021
Số lượt xem: 1185
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

ngồi,bàn2

la1

đậu 1, bò1

chiếu 1, lên

Avatar

- Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc.

- Bà ta đang la con la

- Ruồi đậu mâm xôi đậu. Kiến đĩa thịt bò.

- Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lên cả mặt chiếu.

              Động từ là những từ được in đậm

No_avatarf

1.Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc.

2. Bà ta đang la con la

3. Ruồi đậu mâm xôi đậu. Kiến  đĩa thịt bò.

4. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lên cả mặt chiếu.

              Động từ là những từ được in đậm

Avatar

1.Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc.

2. Bà ta đang la con la

3. Ruồi đậu mâm xôi đậu. Kiến  đĩa thịt bò.

4. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lên cả mặt chiếu.

              Động từ là những từ được in đậm

No_avatarf

Động từ là những từ được in đậm:

- Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc.

- Bà ta đang la con la

- Ruồi đậu mâm xôi đậu. Kiến  đĩa thịt bò.

- Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lên cả mặt chiếu.

Avatar

 

-.Chúng ta ngồi vào bàn để bàn công việc.

- Bà ta đang la con la

- Ruồi đậu mâm xôi đậu. Kiến  đĩa thịt bò.

- Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, lên cả mặt chiếu.

              Động từ là những từ được in đậm

          

 
Gửi ý kiến