Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Từ trái nghĩa

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) khiêm tốn - ………..….

b) tiết kiệm - …………….

c) cẩn thận - ……………

d) nhọc nhằn -……………


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Khuyên @ 15:57 25/12/2022
Số lượt xem: 436
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) khiêm tốn - khoe khoang

b) tiết kiệm - hoang phí

c) cẩn thận - cẩu thả

d) nhọc nhằn -  an nhàn 

No_avatarf

ìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) khiêm tốn - kiêu căng

b) tiết kiệm - lãng phí

c) cẩn thận - cẩu thả

d) nhọc nhằn -  sung sướng

Avatar

Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) khiêm tốn - khoe khoang

b) tiết kiệm - hoang phí

c) cẩn thận - cẩu thả

d) nhọc nhằn -  an nhàn 

 
 
Gửi ý kiến