Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

TV 5

Phân tích thành phần chính, thành phần phụ trong các câu sau:

a. Đối với ông, bà, mày phải biết yêu quý, kính trọng chứ.

b.Trên bờ cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, đã mọc lên những bông hoa tím.

c.Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Dung @ 15:50 15/05/2022
Số lượt xem: 234
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

 

   a, Đối với ông, bà,   mày   phải biết yêu quý, kính trọng chứ.

                  TN              CN                     VN

  b, Trên bờ cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của


 

giặc,  đã mọc lên  những bông hoa tím.

 TN             VN                        CN

   c,Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê,mận

         TN                VN                   CN                              TN

 

 
Gửi ý kiến