Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

TV NC lớp 5.

1. Phân biệt nghĩa của các từ đồng âm trong các cụm từ sau:

a, đậu tương - dất lành chim dậu - thi đậu 

b, bò kéo xe - hai bò gạo - cua bò lổm nhổm .

2. Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm: chiếu, kén, mọc .


Nhắn tin cho tác giả
trần thị thanh huyền @ 20:45 12/10/2021
Số lượt xem: 74
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến