Gốc > Xem Clip, Phóng sự ảnh > Xem Clip >

VIDEO dạy học VNEN ở Lao Cai - 2015

1. Phóng sự: TRƯỜNG HỌC VÀ CUỘC SỐNG

https://www.youtube.com/watch?v=vb-BR5fxvsg&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=5

2. Toán 5: ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN

https://www.youtube.com/watch?v=lXzYUGdMKZ4&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=6

3. Toán 3: NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

https://www.youtube.com/watch?v=0XxhcfBxN_o&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=7

4. Toán 2: VIẾT CÁC SỐ BẰNG TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ

https://www.youtube.com/watch?v=Yi1derFAwAs&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=8

5. Tự nhiên – Xã hội 3: MỘT SỐ ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

https://www.youtube.com/watch?v=ctol7tpFMAU&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=9

6. Tiếng Việt 5: VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=slD1pN70zGw&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=10

7. Tiếng Việt 4: NÓI VỀ CẢM XÚC CỦA EM

https://www.youtube.com/watch?v=K7q77l0gtDs&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=11

8. Tiếng Việt 4: NÓI VỀ CẢM XÚC CỦA EM (Lớp khác)

https://www.youtube.com/watch?v=KxQdn9DrLLY&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=12

9. Tiếng Việt 2: THIẾU NHI VIỆT NAM KÍNH YÊU BÁC HỒ

https://www.youtube.com/watch?v=6V94zGfJ-6Q&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=13

10. Lịch sử 4: BUỔI ĐẦU THỜI NGUYỄN

https://www.youtube.com/watch?v=RtPuOB1C_GY&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=14

11. Khoa học 4: NHỮNG VẬT NÀO DẪN NHIỆT TỐT, VẬT NÀO DẪN NHIỆT KÉM

https://www.youtube.com/watch?v=dVuySwX2wEs&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=15

12. Bầu HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN lớp 5

https://www.youtube.com/watch?v=xBQzQDpYKvA&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=16

13. Bầu HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN – lớp 2

https://www.youtube.com/watch?v=WGQWvTiiui8&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=17

14. Địa lí 5: CHÂU ĐẠI DƯƠNG, CHÂU NAM CỰC VÀ CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

https://www.youtube.com/watch?v=Lgeij-5v-Js&list=PLn_kT2kgRuZGMljJMOdXcqt5mMuDgsGUI&index=18

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Anh Sơn @ 08:46 07/08/2015
Số lượt xem: 2225
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Ánh Tuyết)
 
Gửi ý kiến