Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Xác định chủ ngữ và vị ngữ.

Xác định bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ trong mỗi câu sau:
          a) Tiếng cá quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.
          b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ.
          c) Học quả là khó khăn vất vả.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 21:08 11/09/2022
Số lượt xem: 1234
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Xác định bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ trong mỗi câu sau:
          a) Tiếng cá / quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

               CN                            VN
          b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ / lăn tròn trên bãi cỏ.

                   CN                                                                      VN


          c) Học / quả là khó khăn vất vả.

               CN                       VN

No_avatarf

Xác định bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ trong mỗi câu sau:
          a) Tiếng cá  quẫy/ tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

               CN                            VN
          b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ / lăn tròn trên bãi cỏ.

                   CN                                                                      VN

c.. Học/ quả là khó khăn vất vả     

     CN                       VN

No_avatarf

  a) Tiếng cá / quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

               CN                            VN
          b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ / lăn tròn trên bãi cỏ.

                   CN                                                                      VN


          c) Học / quả là khó khăn vất vả.

               CN                       VN

Avatar

a) Tiếng cá  quẫy/ tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

               CN                            VN
          b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ / lăn tròn trên bãi cỏ.

                   CN                                                                      VN

c.. Học/ quả là khó khăn vất vả     

     CN                       VN

No_avatarf

) Tiếng cá / quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

               CN                            VN
          b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ / lăn tròn trên bãi cỏ.

                   CN                                                                      VN


          c) Học / quả là khó khăn vất vả.

               CN                       VN

Avatar

a) Tiếng cá / quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền.

 CN                                                    VN                  

 b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ /  lăn tròn trên bãi cỏ.
                           CN                                                      VN

c) Học  / quả là khó khăn vất vả.

CN                                          VN

 
Gửi ý kiến